Eva Svobodová, MBA

Co je pro Vás důležité a co Vám dělá radost?

Řeči nemají cenu, důležité jsou výstupy, proto mám vždy velkou radost, když jsou vidět výsledky dobré práce.

Čím se zabýváte v profesním životě?

Podporou malých a středních podniků a živnostníků, informačním servisem pro ně a zviditelňováním těch nejšikovnějších.

Co je pro Vás nejdůležitější pro výběr toho nejoblíbenějšího hotelu?

Solidnost, čistota, vstřícnost.