Ing. Adéla Pilařová

  Ing. Adéla Pilařová

  „Jsem komunikativní, veselá, zodpovědná a pokud možno vždy pozitivně naladěná.“

   

  Jak byste srozumitelně představila svou pracovní pozici:

  Jako vedoucí oddělení projektového řízení a Českého systému kvality služeb v agentuře CzechTourism jsem primárně zodpovědná za certifikaci služeb v cestovním ruchu. Svou prací se snažím vést organizace ke zvyšování kvality služeb, a tím i ke zlepšování vnějšího obrazu České republiky vůbec. Spolu se svým týmem pomáháme poskytovatelům zlepšovat kvalitu jejich služeb, aby bylo co nejvíce naplněno očekávání zákazníků. Zákazníci pak mohou díky značce kvality „Qˮ snadno identifikovat organizaci, která na zkvalitnění svých služeb pracuje.

   

  Jak musí podle Vašeho názoru vypadat hotel, který si zaslouží být nejlepší:

  Kandidát na titul „Nejlepší hotel“ by měl podle mého názoru splnit hned několik podmínek. Pro zjednodušení doporučuji si zodpovědět následující otázky. Přinesl vám pobyt v tomto hotelu radost? Naplnil nebo dokonce předčil vaše očekávání? Byl personál milý a ochotný? Cítili jste se útulně? Byla pro vás atraktivní lokalita hotelu? Pokud na vše odpovíte ANO, gratuluji – právě jste vybrali ten nejlepší hotel.