Ing. Mojmír Nováček

Co je pro Vás důležité a co Vám dělá radost?

Důležité pro mě je sladění a vyvážení všech složek pobytu v hotelu – ubytování a stravování s dalšími službami. Radost mi dělá vstřícnost personálu a snaha splnit přání hosta.

Čím se zabýváte v profesním životě?

Cestovním ruchem se zabývám profesně již 13 let a zaměřuji se na aktivní turistiku, pobyt a pohyb v přírodě a na horách.

Co je pro Vás nejdůležitější pro výběr toho nejoblíbenějšího hotelu?

V soutěži Hotel roku jsem vybíral podle nabízených služeb v hodnocené kategorii s přesahem do komplexní škály všech poskytovaných služeb. Nezanedbatelnou složkou je také estetika prostor hotelu.