16. 11. 2020

Smarthotel Nezvalova Archa

19. 3. 2020
Hotel M

Hotel M

19. 3. 2020
Hotel Franz

Hotel Franz

19. 3. 2020
Hotel Golf Resort Olomouc

Hotel Golf Resort Olomouc

19. 3. 2020
Wellness Hotel Bozeňov

Wellness Hotel Bozeňov

19. 3. 2020
Hotel S-PORT Véska

Hotel S-PORT Véska

19. 3. 2020
Hotel Praděd Jeseník

Hotel Praděd Jeseník

19. 3. 2020
Hotel Stará Pošta

Hotel Stará Pošta

19. 3. 2020
Hotel Jana

Hotel Jana

19. 3. 2020
Hotel Na Jižní

Hotel Na Jižní

19. 3. 2020
Hesperia Hotel Olomouc

Hesperia Hotel Olomouc

19. 3. 2020
Hotel Zámek Velká Bystřice

Hotel Zámek Velká Bystřice

19. 3. 2020
Hostinec Peterka

Hostinec Peterka

19. 3. 2020
Hotel Cementar

Hotel Cementar

19. 3. 2020
Hotel Na Mlýně

Hotel Na Mlýně

19. 3. 2020
Hotel Aldo

Hotel Aldo

19. 3. 2020
Hotel Villa Grohmann

Hotel Villa Grohmann

19. 3. 2020
Hotel - relax centrum Kolštejn

Hotel – relax centrum Kolštejn

19. 3. 2020
Villa Aurelie

Villa Aurelie

19. 3. 2020
Sporthotel Kurzovní pod Pradědem

Sporthotel Kurzovní pod Pradědem

19. 3. 2020
Hotel Pod Jedlovým vrchem

Hotel Pod Jedlovým vrchem

19. 3. 2020
Hotel Starý Mlýn

Hotel Starý Mlýn

19. 3. 2020
Hotel Zlatý Chlum

Hotel Zlatý Chlum

19. 3. 2020
Hotel Na Trojce

Hotel Na Trojce